Sposób organizacji pochówku

Postępowanie w przypadku zgonu osoby zmarłej w domu

 1. W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wypisze kartę informacyjną (czynności medycznych). Kolejnym krokiem jest powiadomienie zakładu pogrzebowego. Następnie należy z kartą informacyjną udać się do lekarza rejonowego, który wypisze kartę zgonu.
 2. Wybrany zakład pogrzebowy przewozi osobę zmarłą do chłodni - zakład pogrzebowy nie może wykonać przewozu bez stwierdzenia zgonu przez lekarza;

Uwaga! Należy pamiętać, że karta zgonu może być potrzebna podczas postępowania w bankach i innych instytucjach, dlatego ważne jest, aby zrobić kopię karty zgonu.

 1. Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej (oraz dowodem osobistym współmałżonka jeśli istnieje) należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie gminy, w której nastąpił zgon. USC wystawia akt zgonu oraz zwraca ¼ część z karty zgonu, która jest opieczętowana przez USC potrzebna do przedstawienia administracji cmentarza w celu dokonania pochówku.
 2. Z posiadanym aktem zgonu można ustalić termin pochówku z zakładem pogrzebowym i księdzem/mistrzem ceremonii.
 3. Kolejnym krokiem będzie udanie się do administracji cmentarza w celu wyznaczenia miejsca pochówku.

 

Postępowanie w przypadku zgonu osoby zmarłej w szpitalu

 1. Szpital wydaje kartę zgonu. Z nią i dowodem osobistym osoby zmarłej (oraz dowodem osobistym współmałżonka jeśli istnieje) należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego na terenie gminy, w której nastąpił zgon.

Uwaga! W szpitalu osobom zmarłym w wielu przypadkach wykonywana jest sekcja zwłok. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, należy napisać prośbę do dyrekcji szpitala o odstąpienie od sekcji.

 1. W kolejnych krokach należy postępować jak w przypadku zgonu osoby zmarłej w domu (pkt. 3-5).

 

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

 

Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku pogrzebowego ZUS/KRUS:

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
 2. Akt zgonu.
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.
 4. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.